Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dalszövegek Angolról magyarra

2008.02.16

Nickelback - Far Away


This time, This place
Misused, Mistakes
Too long, Too late
Who was I to make you wait
Just one chance
Just one breath
Just in case there's just one left
'Cause you know,
you know, you know

refrén:
That I love you
I have loved you all along
And I miss you
Been far away for far too long
I keep dreaming you'll be with me
and you'll never go
Stop breathing if
I don't see you anymore

On my knees, I'll ask
Last chance for one last dance
'Cause with you, I'd withstand
All of hell to hold your hand
I'd give it all
I'd give for us
Give anything but I won't give up
'Cause you know,
you know, you know

refrén

So far away
Been far away for far too long
So far away
Been far away for far too long
But you know, you know, you know

I wanted
I wanted you to stay
'Cause I needed
I need to hear you say
That I love you
I have loved you all along
And I forgive you
For being away for far too long
So keep breathing
'Cause I'm not leaving you anymore
Believe it
Hold on to me and, never let me go

Keep breathing
Hold on to me and, never let me go
Hold on to me and, never let me go
Hold on to me and, never let me go

 

 

Távol

 

 

 

Itt, most,

Tétlenség, hibák...

Túl rég, túl későn...

Hogy is hihettem, hogy majd megvársz?

Csak egy esély,

Csak egy lélegzet,

Háthamég egy utolsó megmaradt.

Mert te tudod,

Tudod, te tudod,


Hogy szeretlek,

Mindig is szerettelek,

És hiányzol.

Túl sokáig voltam távol.

Folyton arról álmodok, hogy velem leszel,

És soha nem mész el.

Ha nem láthatlak soha többé,

Már nincs értelme lélegeznem


Térden állva kérek

Egy utolsó esélyt egy utolsó táncra,

Mert veled még kibírom.

Bármit megtennék, hogy foghassam a kezed,

Bármit megadnék,

Bárit megadnék értünk

Bármit odaadnék, de fel soha sem adnám

Mert te tudod,

Tudod, te tudod,


Hogy szeretlek,

Mindig is szerettelek,

És hiányzol.

Túl sokáig voltam távol.

Folyton arról álmodok, hogy velem leszel,

És soha nem mész el.

Ha nem láthatlak soha többé,

Már nincs értelme lélegeznem


Olyan távol,

Túl sokáig voltam távol,

Olyan távol,

Túl sokáig voltam távol,

De te tudod, tudod, te tudod

 

El akartam,

El akartam modani,

Mert kellett,

Mert hallanom kellett, ahogy mondod:
Szeretlek,

Mindig is szerettelek,

És megbocsájtom,

Hogy olyan sokáig voltál távol

 

Lélegezz mélyeket,

Soha többé nem hagylak itt,

Hidd el!

Maradj velem, soha ne hagyj el,

Lélegezz

Soha többé nem hagylak itt,

Hidd el!

Maradj velem, soha ne hagyj el,

Lélegezz

Maradj velem, soha ne hagyj el,

Lélegezz

Maradj velem, soha ne hagyj el,

 

 

 

 

JAMES BLUNT


"Goodbye My Lover"

Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
'Cause I saw the end before we'd begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
So I took what's mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won't stop there,
I am here for you if you'd only care.
You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I've kissed your lips and held your head.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I've been addicted to you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I am a dreamer but when I wake,
You can't break my spirit - it's my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I've seen you cry, I've seen you smile.
I've watched you sleeping for a while.
I'd be the father of your child.
I'd spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We've had our doubts but now we're fine,
And I love you, I swear that's true.
I cannot live without you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.


Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

And I still hold your hand in mine.
In mine when I'm asleep.
And I will bare my soul in time,
When I'm kneeling at your feet.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.


Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.


I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.
I'm so hollow, baby, I'm so hollow.
I'm so, I'm so, I'm so hollow.

 

 

JAMES BLUNT

"Viszlát szerelmem"

Csalódást okoztam vagy cserben hagytalak?
Vétkesnek érezzem magam vagy hagyjam hogy a bírák ítéljenek?
Mert láttam a végét még mielőtt elkezdtük,
Igen, láttam hogy vak voltál és tudtam, hogy nyert ügyem van.
Így elvettem ami enyém örökös jog alapján.
Kivittem lelkedet az éjszakába.
Lehet, hogy vége, de itt nem fog megállni,
Itt vagyok számodra, bárcsak törődnél velem.
Megérintetted a szívemet, megérintetted a lelkemet.
Megváltoztattad az életemet és minden célomat.
És a szerelem vak és én ezt tudtam amikor
Megvakítottad a szívemet.
Csókoltam ajkadat és tartottam a fejedet.
Közösek voltak az álmaink és közös volt az ágyunk.
Jól ismerlek, jól ismerem az illatod.
A rabod voltam.

Viszlát szerelmem.
Viszlát barátom.
Te voltál az az egy.
Te voltál az az egy számomra.
Viszlát szerelmem.
Viszlát barátom.
Te voltál az az egy.
Te voltál az az egy számomra.

Álmodozó vagyok, de amikor felébredek,
Nem törheted össze a lelkem - csak az álmaimat veheted el.
És amint tovább lépsz, emlékezz rám,
Emlékezz ránk és mindenre, ami voltunk.
Láttalak sírni, láttalak nevetni.
Figyeltelek amint aludtál.
Gyermeked apja lennék.
Egész életemet veled töltöttem volna.
Ismerem a félelmeid és te ismered az enyéimet.
Voltak kételyeink, de elmúltak,
És szeretlek, esküszöm, hogy igaz.
Nem tudok nélküled élni.

Viszlát szerelmem.
Viszlát barátom.
Te voltál az az egy.
Te voltál az az egy számomra.
Viszlát szerelmem.
Viszlát barátom.
Te voltál az az egy.
Te voltál az az egy számomra.

És még mindig kezemben tartom a tiéd.
Kezemben, amikor alszom.
És majd kiöntöm a szívem idővel,
Amikor lábaidnál térdelek.

Viszlát szerelmem.
Viszlát barátom.
Te voltál az az egy.
Te voltál az az egy számomra.
Viszlát szerelmem.
Viszlát barátom.
Te voltál az az egy.
Te voltál az az egy számomra.

Annyira üres vagyok, kedvesem, annyira üres vagyok.
Annyira, annyira, annyira üres vagyok.
Annyira üres vagyok, kedvesem, annyira üres vagyok.
Annyira, annyira, annyira üres vagyok.

 

 

Unfaithful

A hűtlen

Story of my life
Searching for the right
But it keeps avoiding me
Sorrow in my soul
Cause it seems that wrong
Really loves my company

Az életem arról szól, hogy
Keresem a jót
De az kitér előlem
Bánatos a lelkem
Mert úgy tűnik, a rossz
Igencsak kedveli a társaságomat

He's more than a man
And this is more than love
The reason that the sky is blue
The clouds are rolling in
Because I'm gone again
And to him I just can't be true

Ő több, mint csak egy férfi
És ez több, mint szerelem
Ez az oka, hogy a kék eget
Eltakarják a felhők
Mert újra és újra
Nem tudok igaz lenni hozzá

And I know that he knows I'm unfaithful
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy
I can see him dying

És tudom, hogy tudja, hűtlen vagyok
És ez megöli őt
Tudja, hogy boldog vagyok más pasikkal
Látom őt haldokolni

I don't wanna do this anymore
I don't wanna be the reason why
Everytime I walk out the door
I see him die a little more inside
I don't wanna hurt him anymore
I don't wanna take away his life
I don't wanna be...
A murderer

Nem akarom ezt tovább csinálni
Nem akarok az oka lenni semminek
Amikor kisétálok az ajtón
Látom, hogy haldoklik belül
Nem akarom őt bántani többé
Nem akarom elvenni az életét
Nem akarok...
Gyilkos lenni

I feel it in the air
As I'm doing my hair
Preparing for another date
A kiss upon my cheek
As he reluctantly
Asks if I'm gonna be out late
I say I won't be long
Just hanging with the girls
A lie I didn't have to tell
Because we both know
Where I'm about to go
And we know it very well

Érzem a levegőben
Amint megcsinálom a hajam
Készülve egy másik randira
Egy búcsúcsók az arcomon
És ő vonakodva
Megkérdezi, sokáig maradok-e el
Azt mondom, nem tart soká
Csak lógok egyet a lányokkal
Nem kellene hazudnom
Mert mindketten tudjuk
Hová megyek
Tudjuk nagyon jól

Cause I know that he knows I'm unfaithful
And it kills him inside
To know that I am happy with some other guy
I can see him dying

Mert tudom, tudja, hogy hűtlen vagyok
És ez megöli őt belül
Tudja, hogy boldog vagyok más pasikkal
Látom őt meghalni

I don't wanna do this anymore
I don't wanna be the reason why
Everytime I walk out the door
I see him die a little more inside
I don't wanna hurt him anymore
I don't wanna take away his life
I don't wanna be...
A murderer

Nem akarom ezt tovább
Nem akarok az oka lenni semminek
Valahányszor kisétálok az ajtón
Látom őt meghalni belül
Nem akarom bántani többé
Nem akarom elvenni az életét
Nem akarok...
Gyilkos lenni

Our love, his trust
I might as well take a gun and put it to his head
Get it over with
I don't wanna do this
Anymore
Uh
Anymore (anymore)

A szerelmünk, a bizalma
Akár foghatnék egy puskát és a fejéhez szegezhetném
Hogy végezzek vele
Nem akarom ezt tenni
Soha többé
Uh
Soha többé (Soha)

I don't wanna do this anymore
I don't wanna be the reason why
And everytime I walk out the door
I see him die a little more inside
And I don't wanna hurt him anymore
I don't wanna take away his life
I don't wanna be...
A murderer (a murderer)

Nem akarom ezt tovább csinálni
Nem akarok az oka lenni semminek
És valahányszor kisétálok az ajtón
Látom őt meghalni belül
És nem akarom bántani többet
Nem akarom elvenni az életét
Nem akarok...
Gyilkos lenni

 

 

 

 

Avril Lavigne - When you’re gone 

I always needed time on my own
I never thought I’d need you there when I cry
And the days feel like years when I’m alone
And the bed where you lie
is made up on your side
When you walk away
I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now?
When you’re gone
The pieces of my heart are missing you
When you’re gone
The face I came to know is missing too
When you’re gone
All the words I need to hear to always get me through the day
And make it OK
I miss you
I’ve never felt this way before
Everything that I do
Reminds me of you
And the clothes you left
they lie on my floor
And they smell just like you
I love the things that you do
When you walk away
I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now?
When you’re gone
The pieces of my heart are missing you
When you’re gone
The face I came to know is missing too
And when you’re gone
The words I need to hear to always get me through the day
And make it OK
I miss you
We were made for each other
Out here forever
I know we were
Yeah Yeah
All I ever wanted was for you to know
Everything I do I give my heart and soul
I can hardly breathe, I need to feel you here with me
Yeah
When you’re gone
The pieces of my heart are missing you
When you’re gone
The face I came to know is missing too
When you’re gone
The words I need to hear will always get me through the day
And make it OK
I miss you

 

 

Amikor elmész

Mindíg szükségem volt arra, hogy egyedül legyek
Soha nem gondoltam volna, hogy szükségem lesz rád amikor sírok
A napok éveknek tűnnek amikor egyedül vagyok
És az ágyat amin fekszem, megágyazzák a te oldaladon

Amikor elsétálsz számolom a lépéseid
Látod, mennyire szükségem van erre, neked van igazad

Refrén:
Amikor elmész
a szívemben hiányolnak
amikor elmész
az az arc amit elértem, szintén elmegy
amikor elmész
a szavak amikre szükségem van hogy halljam őket, hogy amit csinálok jó legyen
Hiányzol...

Soha nem éreztem még így
Minden amit teszek rád emlékeztet
A ruhák amiket itt hagytál ott hevernek a padlón
olyan az illata mint a tied
Szeretem azokat a dolgokat amiket te teszel

Refrén!

Minket egymásnak szántak
Itt kint örökké
Tudom mi történt, igen
Minden amit valaha akartam miattad volt
Mindent megtennék, szívemet lelkemet odaadnám
Alig tudok lélegezni, éreznem kell téged, igen!

Refrén!

 

 

 

"Leave Me Alone (I'm Lonely)"

Go away
Give me a chance to miss you
Say goodbye
It'll make me want to kiss you
I love you so
Much more when you're not here
Watchin all the bad shows
Drinking all of my beer

I don't believe Adam and Eve
Spent every goddamn day together
If you give me some room there will be room enough for two

Tonight
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely
I'm tired
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely tonight

I don't wanna wake up with another
But I don't wanna always wake up with you either
No you can't hop into my shower
All I ask for is one ***kin' hour
You taste so sweet
But I can't eat the same thing every day
Cuttin off the phone
Leave me the ***k alone
Tomorrow I'll be beggin' you to come home

Tonight
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely
I'm tired
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely tonight

Go away
Come back
Go away
Come back
Why can't I just have it both ways
Go away
Come back
Go away
Come back
I wish you knew the difference
Go away
Come back

Go away
Give me a chance to miss you
Say goodbye
It'll make me want to kiss you
Go away
Give me a chance to miss you
Say goodbye
It'll make me want to kiss you
Go away
Give me a chance to miss you
Say goodbye
It'll make me want to kiss you

Tonight
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely
I'm tired
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely tonight

Tonight
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely
I'm tired
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely tonight

Tonight
Go away
Give me a chance to miss you
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely
Say goodbye
It'll make me want to kiss you
I'm tired
Go away
Give me a chance to miss you
Leave me alone I'm lonely
Alone I'm lonely
Say goodbye
It'll make me want to kiss you
Tonight
Go away
Give me a chance to miss you
Say goodbye
It'll make me want to kiss you

 

Hagy egyedül!


 

Menj el,

Hagyd hogy hiányozz,

Mondj búcsút

És majd meg akarlak csókolni

Sokkal inkább szeretlek, amikor nem vagy itt

Nézem a rossz műsorokat

Megiszom az összes sörömet

 

Nem hiszem, hogy Ádám és Éva

Minden kibäszott napot együtt töltöttek

Ha nekem hagysz elég teret,

Elég hely lesz kettőnknek is

 

Ma este

Hagyj békén, hagyj egyedül

Egymagamban, magányra vágyom

Fárdat vagyok,

Hagyj békén, hagyj egyedül

Egymagamban, magányra vágyom

 

Nem akarok mással ébredni,

De veled sem akarok minden nap

Nem, nem állhatsz mellém a zuhany alatt

Egyetlen egy ki***ott órát kértem!

Nagyon édes vagy,

De nem tudom minden nap ugyanazt megenni

Kikapcsolom a telefont,

Haggy teljesen (***) egyedül

Holnap majd én könyörgöm

Hogy gyere haza


 
Ma este…

 

Menj el,

Gyere vissza

Menj el,

Gyere vissza

Miért nem lehet mind a kettőt egyszerre?

Menj el,

Gyere vissza

Menj el,

Gyere vissza

Bárcsak tudnád, mikor melyiket

Menj el,

Gyere vissza
 
Menj el,

Hagyd, hogy hiányozz

Mondj búcsút

És majd meg akarlak csókolni

Menj el,

Hagyd, hogy hiányozz

Mondj búcsút

És majd meg akarlak csókolni

Menj el

Hagyd, hogy hiányozz

Mondj búcsút

És majd meg akarlak csókolni

 

Ma este…

Ma este…

Ma este…

 

 

 

I kissed a girl

This was never the way I planned
Not my intention
I got so brave, drink in hand
Lost my discretion
It's not what, I'm used to
Just wanna try you on
I'm curious for you
Caught my attention

I kissed a girl and I liked it
The taste of her cherry chap stick
I kissed a girl just to try it
I hope my boyfriend don't mind it
It felt so wrong
It felt so right
Don't mean I'm in love tonight
I kissed a girl and I liked it
I liked it

No, I don't even know your name
It doesn't matter
You're my experimental game
Just human nature
It's not what, good girls do
Not how they should behave
My head gets so confused
Hard to obey

I kissed a girl and I liked it
The taste of her cherry chap stick
I kissed a girl just to try it
I hope my boyfriend don't mind it
It felt so wrong
It felt so right
Don't mean I'm in love tonight
I kissed a girl and I liked it
I liked it

Us girls we are so magical
Soft skin, red lips, so kissable
Hard to resist so touchable
Too good to deny it
Ain't no big deal, it's innocent

I kissed a girl and I liked it
The taste of her cherry chap stick
I kissed a girl just to try it
I hope my boyfriend don't mind it
It felt so wrong
It felt so right
Don't mean I'm in love tonight
I kissed a girl and I liked it
I liked it

------------------------------------
Megcsókoltam egy lányt

Nem terveztem ezt előre,
nem ez volt a célom
Itallal a kezemben túl bátor lettem
és megfontolatlan
Ez nem az aki én vagyok
Csak ki akartalak próbálni
Kiváncsi voltam rád
Felkeltetted az érdeklődésem

Megcsókoltam egy lányt, és nagyon tetszett,
A cseresznyés szájfényének íze
Csak próbaképpen megcsókoltam
Remélem a pasimat nem érdekli
Annyira rossz volt
és annyira jó
Nem estem szerelembe ettől
Megcsókoltam egy lányt, és nagyon tetszett,
nagyon tetszett.

Nem még a nevedet sem tudom,
nem is érdekel
Csak játszadoztam veled
ilyen az ember
ez nem az amit jó lányok csinálnak
nem az ahogy viselkedni kell
Zavar van a fejemben
Nehéz engedelmeskedni

Megcsókoltam egy lányt, és nagyon tetszett,
A cseresznyés szájfényének íze
Csak próbaképpen megcsókoltam
Remélem a pasimat nem érdekli
Annyira rossz volt
és annyira jó
Nem estem szerelembe ettől
Megcsókoltam egy lányt, és nagyon tetszett,
nagyon tetszett.

Mi lányok varázslatosak vagyunk
Puha bőr, vörös ajkak, csókolnivaló
Nehéz ellnállni, kívánatosak
Túl jó ahhoz hogy elutasíts
Nem egy nagy dolog, semmiség.

Megcsókoltam egy lányt, és nagyon tetszett,
A cseresznyés szájfényének íze
Csak próbaképpen megcsókoltam
Remélem a pasimat nem érdekli
Annyira rossz volt
és annyira jó
Nem estem szerelembe ettől
Megcsókoltam egy lányt, és nagyon tetszett,
nagyon tetszett.

 

 

P!nk- Split Personality

 

I do not trust
So I can not love
( can’t no man be trusted)
 And I will not dare
To open up

(this life of yours is dusted pink)

Well my rents passed due
And now my car wont start
I hate the bus
(aren’t you glad you have somebody to talk to? )
Tell me what do they see
When they look at me
Do they see my many personalities, or no?

Can you help me?
Does anybody hear me?
Can they even see me?

This is my reality.

(can it be my turn now?
(is it my turn Pink?)
Said I’ll say it again
You’re my only friend
(I protect you from the world
I basicly protect you from yourself)
Though I can’t go on
Im not satisfied
With this being the end
(this is just the beginning)

Tell me why can’t I
Just reach up and simply touch the sky
Tell me why can’t I
Spread my arms and fly and fly and fly
Tell me why can’t I say this
Why can’t I do that?
Tell me what do they want from me?
Tell me how to act

 Can you help me?
Does anybody hear me?

Can they even see me?
This is my reality.

Can you help me?
Does anybody hear me?
Can they even see me?
This is my reality.

So I’m putting it all on the table
You don’t know me well enough to label me
Sick or even disturbed
When you break it down I’m just two girls
Trying to blend, trying to vibe (trying)
Trying to live just one life (its so hard)

Everybody’s got insanities
I’ve got a split personality

 Tell me why cant I
Just reach up and simply touch the sky
Tell me why can’t I
Spread my arms and fly and fly and fly
Tell me why can’t I say this
Why can’t I do that?
Tell me what do they want from me?
Tell me how to act


Can you help me?
Does anybody hear me?
Can they even see me?
This is my reality.

Can you help me?
Does anybody hear me?
Can they even see me?

This is my reality.
 
(why won’t you talk to me? )
Can you help me?
(talk to me don’t ignore me)
Do you hear me?
(I can’t take it)
Do you see me at this time?
(oh calm down)
It’s all mine
(it’s not that serious)
It’s my reality
(we’ll be just fine without them)
It’s just too much for me
(forget them)
 (youre my friend)
 (my friend)

Tudathasadás

 

Nem bízom

Ezért nem is szerethetek

(a pasikban nem is lehet bízni)

És nem merek majd

Megnyílni

(az életed már belepte a por, P!nk !)

 

Mikor a lakbérem lejár,

És a kocsim se indul

Utálok buszozni

(nem örülsz, hogy van kivel beszélned?)

Mondd, mit látnak

Mikor rám néznek?

Látják a többi személyiségem? Vagy nem?

 

Segítenél rajtam?

Hall engem valaki?

Látnak egyáltalán?

Ez az én valóságom

 

(Jöhetek én?

Ez már az én köröm, P!nk?)

Újra kimondom:

Te vagy az egyetlen barátom

(megvédelek a világtól

Tulajdonképpen megvédelek önmagadtól)

Bár nem tudom folytatni,

Nem vagyok elégedett azzal,

Hogy ilyen legyen a vége

(ez még csak a kezdet)

 

Mondd, miért nem tudok

Kinyúlni, és megérinteni az eget?

Mondd, miért nem tudom

Kitárni a karjaim, s szárnyalni, csak szárnyalni?

Mondd, miért nem mondhatom ezt,

Miért nem tehetem azt?

Mondd, mit akarnak tőlem,

Mondd meg, mit kéne csinálnom?

Segítenél rajtam?

Hall engem valaki?

Látnak egyáltalán?

Ez az én valóságom

 

Segítenél rajtam?

Hall engem valaki?

Látnak egyáltalán?

Ez az én valóságom

 

Mindent egy lapra teszek fel

Nem ismersz eléggé, hogy megbélyegezz

Betegként, vagy akár csak zavartként.

Ha jobban megnézed, egyszerűen két lány vagyok

Próbálok beilleszkedni, (próbálsz…)

Próbálok csak egy életet élni (de nehéz!)

Mindenkinek van valami elmebaja

Nekem itt ez a két személyiségem…

 

Mondd, miért nem tudok

Kinyúlni, és megérinteni az eget?

Mondd, miért nem tudom

Kitárni a karjaim, s szárnyalni, csak szárnyalni?

Mondd, miért nem mondhatom ezt,

Miért nem tehetem azt?

Mondd, mit akarnak tőlem,

Mondd meg, mit kéne csinálnom?

Segítenél rajtam?

Hall engem valaki?

Látnak egyáltalán?

Ez az én valóságom

 

Segítenél rajtam?

Hall engem valaki?

Látnak egyáltalán?

Ez az én valóságom

 

(miért nem szólsz hozzám?)

Segítenél rajtam?

(beszélj hozzám, ne fordulj el tőlem)

Hallasz engem?

(ezt már nem bírom)

Látsz most engem?

(oh, nyugodj már le)

Ez mind az enyém

(nem olyan komoly)

Ez a valóságom

(jól megleszünk nélkülük)

Ez már túl sok nekem

(felejtsd el őket)

(te az én barátom vagy)

(az én barátom)

Inna- Love

 

Come back and set me free
Now from infinity
Love is a mistery
Distance is killing me

Come back I need you now
You are the love I found
I feel above the ground
You take me round and round

Am I dreaming?
What I feel tonight about you and I.
Am I dreaming?
I can feel your love when I hold you tight.

I just wanna love you
And you're the one
I need you.
And I just wanna give all my love I have.
With my lips I'm feeling
And then I say I mean it
Cause you're the only one that I feel tonight.

Come back and set me free
Now from infinity
Love is a mistery
Distance is killïng me

Come back I need you now
You are the love I found
I feel above the ground
You take me round and round

 

Szerelem

Gyere vissza, s szabadíts fel
Az örökkévalóság alól
A szerelem rejtély-
A távolság megöl.

Gyere vissza, szükségem van most rád
Te vagy a megtalált szerelmem
Úgy érzem a föld felett lebegek
És teljesen bepörgetsz

Álmodom?
Azt, amit kettőnkről érzek ma éjjel?
Álmodom?
Érzem a szerelmed, mikor átölellek.

Csak szeretni akarlak
Te vagy az egyetlen
Szükségem van rád.
Minden szerelmem neked akarom adni
Érezlek az ajkaimmal
És komolyan gondolom amit mondok
Mert te vagy az egyetlen, akit ma este érzek.

Gyere vissza, s szabadíts fel
Az örökkévalóság alól
A szerelem rejtély-
A távolság megöl.

Gyere vissza, szükségem van most rád
Te vagy a megtalált szerelmem
Úgy érzem a föld felett lebegek
És teljesen bepörgetsz

 

 

Skillet- Savior

 

I'm everything you've wanted
I am the one who's haunting you
I am the eyes inside of you, stare back at you

There's nothing left to lose
There's nothing left to prove
Surrender your love, it's all you can do...Yeah!

What you got, what you want, what you need?
Gonna be your Savior
Everything's gonna crash and break
But I know, yeah I know
What you got, what you want, what you need?
Gonna be your Savior
Everything's gonna crash and break
Your Savior

It's time to redefine your deophobic mind
Don't hesitate, no escape
From secrets on the inside

There's nothing left to lose
There's nothing left to prove
Surrender your love, it's all you can do..Yeah!

What you got, what you want, what you need?
Gonna be your Savior
Everything's gonna crash and break
But I know, yeah I know
What you got, what you want, what you need?
Gonna be your Savior
Everything's gonna crash and break
Your Savior

I am the eyes inside staring back at you
I am the eyes inside staring back at you
You need, You need
Me..yeah!

What you got, what you need?
Everythings gonna crash and break
What you got, what you need?
Everythings gonna crash and break

What you got, what you want, what you need?
Gonna be your Savior
Everything's gonna crash and break
But I know, yeah I know
What you got, what you want, what you need?
Gonna be your Savior
Everything's gonna crash and break
Your Savior

I'm watching you,
Cause you need...
yeah, yeah,
Cause you need me...
Yeah I'm watching you...

 

Megmentő

Én vagyok minden, mit akartál
Én vagyok az, ki vadászik rád
Én vagyok a belső szemeid, mik réd merednek

Már nincs mit veszteni
S már nincs mit bizonyítani
Add meg a szerelmed- mást nem tehetsz

Mid van, mit akarsz, mire van szükséged?
Én leszek a Megmentőd
Minden kötél szakad majd.
De én tudom, igen tudom
Mid van, mit akarsz, mire van szükséged?
Én leszek a Megmentőd
Minden kötél szakad majd.
A Megmentőd

Itt az ideje, hogy meggondold a hitetlen magad
Ne habozz, nincs menekvés
A belső titkok elől

Már nincs mit veszteni
S már nincs mit bizonyítani
Add meg a szerelmed- mást nem tehetsz

Mid van, mit akarsz, mire van szükséged?
Én leszek a Megmentőd
Minden kötél szakad majd.
De én tudom, igen tudom
Mid van, mit akarsz, mire van szükséged?
Én leszek a Megmentőd
Minden kötél szakad majd.
A Megmentőd

Én vagyok a belső szemeid, mik réd merednek
Én vagyok a belső szemeid, mik réd merednek
Szükséged van, szükséged van
Rám.

Mid van, mit akarsz, mire van szükséged?
Minden kötél szakad majd.
Mid van, mit akarsz, mire van szükséged?
Minden kötél szakad majd.

Mid van, mit akarsz, mire van szükséged?
Én leszek a Megmentőd
Minden kötél szakad majd.
De én tudom, igen tudom
Mid van, mit akarsz, mire van szükséged?
Én leszek a Megmentőd
Minden kötél szakad majd.
A Megmentőd

Figyellek
Mert szükséged van…
Igen
Mert szükséged van rám
Figyellek.


-=szójegyzék=-

- to stare- bámulni, rámeredni vmire
- to prove- bizonyítani
- to redefine- újra gondolni, átértékelni, újra fogalmazni
- deophobic- (deo+phoby) nyersfordításban istenfóbiás. Szebben nem hívő, vagy akár atesita.

 

Slipknot- Snuff

Bury all your secrets in my skin
Come away with innocence
And leave me with my sins
The air around me still feels like a cage
And love is just a camouflage
For what resembles rage again

So if you love me let me go
And run away before I know
My heart is just too dark to care
I cant destroy what isn't there
Deliver me into my fate
If I'm alone I cannot hate
I don't deserve to have you
My smile was taken long ago
If I can change I hope I never know

I still press your letters to my lips
And cherish them in parts of me that savor every kiss
I couldn't face a life without your light
But all of that was ripped apart...
When you refused to fight

So save your breath I will not hear
I think I made it very clear
You couldn't hate enough to love
Is that supposed to be enough?
I only wish you weren't my friend
Then I could hurt you in the end
I never claimed to be a Saint
My own was banished long ago
It took the death of hope to let you go

So break yourself against my stones
And spit your pity in my soul
You never needed any help
You sold me out to save yourself
And I wont listen to your shame
You ran away you're all the same
Angels lie to keep control
My love was punished long ago
If you still care, don't ever let me know

If you still care, don't ever let me know...Snuff

 

 

 

Temesd titkaid a bőrömbe-

Te ártatlanul kerülsz majd ki

És magamra maradok a bűnökkel.

A levegő körülöttem ketrecnek hat,

És a szerelem csak álca

Ami leplezi a dühöt

 

Ha tényleg szeretsz, engedj el

És fuss, mielőtt rájönnék

A szívem túl sötét, hogy érdekeljen

S nem tudom elpusztítani, ami nincs itt.

Tartsd meg bennem a hitet-

Ha egyedül vagyok, nem tudok gyűlölni.

Nem érdemellek meg

A mosolyom már rég tovatűnt

Ha még változhatok, remélem sose tudom meg.

 

Még mindig megcsókolom a leveleid

És őzöm őket magamban, minden csókot megízlelve

Nem tudok szembenézni az élettel a fényed nélkül

De mindez darabokra szakadt…

Mikor megtagadtad a harcot

 

Ne fáradj, nem fogom meghallani

Azt hittem, tisztáztam:

Nem tudsz eléggé gyűlölni ahhoz, hogy szeress.

Ez elég kellett volna legyen?

Csak azt kívánom, bárcsak ne lettél volna a barátom

Akkor képes lettem volna bántani a végén.

Soha nem tartottam magam szentnek

Azt már száműztem magamból rég

A halál a reményem, hogy el tudlak engedni

 

Törd össze magad a falaimon

Köpd a szánalmad a lelkembe

Sose volt szükséged segítségre

Eladtál, hogy magadat mentsd

Nem hallgatok többé a szégyenedre

Elfuthatsz- de ugyanaz maradsz
Az angyalok hazudnak, hogy rendet tartsanak

A szerelmem már rég elnyerte büntetését

Ha téged még érdekel, nem akarok tudni róla.

 

Ha téged még érdekel, ne hagyd, hogy megtudjam.

 

 

Oceana- Cry cry cry


 

When she was a young girl
She used to play with me
I was her best friend
We were inseparately
We loved to ride our bikes
Playin’ hide and seek
Sneeking all the night
Dancing in the street
I look back at the time
Now i realise
She loved to play with fire
I should have seen it in her eyes
I should have seen it in her eyes

 Deep inside, you cry cry cry
Don’t let your hopes,die die die
Deep inside, you cry cry cry
Don’t let your hopes,die die die
 
She fell in love for the first time
He was older than her
Then he made her do things
First she wouldn’t dare
She left everything behind
Couldn’t find a place
Running through the night
Loosing all her faith
She throws away the pain
Turning off her lies
But still he makes her see like everything’s alright
Like everything’s alright

Ref:
Deep inside, you cry cry cry
Don’t let your hopes,die die die
Deep inside, you cry cry cry
Don’t let your hopes,die die dïe… (x2) 

Csak sírsz

Mikor még kislány volt

Mindig velem játszott

A legjobb barátja voltam

Elválaszthatatlanok voltunk

Imádtunk bringázni

És bújócskázni is

Kiszökni este a házból

Az utcára táncolni

Ha visszapillantok a múltra

Rájövök:

Imádott a tűzzel játszani

Látnom kellett volna a szemében

Látnom kellett volna a szemében

 

A lelked mélyén sírsz, csak sírsz

De ne hagyd, hogy a remény meghaljon

A lelked mélyén sírsz, csak sírsz

De ne hagyd, hogy a remény meghaljon

 

Mikor először volt szerelmes

Egy idősebb fiúba

Az rávette őt olyanokra is,

Amiktől kezdetben félt

Mindent maga mögött hagyott (a lány)

De nem talált helyet a világban

Egész éjszaka csak futott,

Elveszítve hitét.

Eltaszítja a fájdalmat magától

Hazugságokba menekül

De a srác miatt még mindig szépnek lát mindent

Hazugságokba menekül,

Mintha minden rendben volna

 

A lelked mélyén sírsz, csak sírsz

De ne hagyd, hogy a remény meghaljon

A lelked mélyén sírsz, csak sírsz

De ne hagyd, hogy a remény meghaljon (2x)

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

24 hour canadian pharmacy 52 mg

(Richardsunse, 2019.06.19 18:45)

Hello! <a href=http://canadianonlinepharmacyllp.com/#safe-canadian-online-pharmacies>no prescription pharmacy canada</a> beneficial web page.

cialis online 285 mg

(ThomasInisa, 2019.06.19 17:39)

Hello! <a href=http://cilaisppl.com/#buy-generic-cialis>buy tadalafil no prescription</a> very good site.

preme

(urgedib, 2019.06.18 23:19)

http://uwinhealth.com/
<a href=http://uwinhealth.com/#>www.uwinhealth.com</a>

theof

(enella, 2019.06.18 23:10)

www.ourfulltable.com
<a href=http://www.ourfulltable.com/#>www.ourfulltable.com</a>

canada drugs 115 mg

(Richardsunse, 2019.06.18 22:13)

Hi there! <a href=http://canadianonlinepharmacyllp.com/#canadapharmacy-com>prescription drugs online without</a> great web page.

Dearpeniceace hhhgs

(Dearpeniceace, 2019.06.18 19:46)

itd <a href=https://casinobonus.us.org/#>free casino games online</a>

контекстная реклама в яндекс директ

(StephenHet, 2019.06.18 16:46)

Фруктовый роща «А я томат»• Быть холодном обзвоне клиентов вы можете сталкиваться с отсутствием интереса в начале разговора. В таком случае мало приостановите поток своей информации и задавайте больше вопросов, дающих вам информацию о вкусах и предпочтениях потенциальных клиентов.Воеже настроить таргетированную рекламу ВКонтакте, надо воспользоваться встроенными инструментами системы. Доступно большое мера регулировок: регион проживания, пол, возраст, интересы, образование, территория работы. Примерно, если у вас есть лавка, что находится около с определенной станцией метро, вы можете изображать рекламу исключительно тем, который живет рядом с этим местом.
<a href=https://kazan.leaplead.ru>заказать создание сайта под ключ</a>
<a href=https://kazan.leaplead.ru/contacts.php>комплексное продвижение бизнеса в интернете</a>
https://kazan.leaplead.ru/zakazat-landing-page.php - заказать landing page

Коли вам нуждаться создать бюллетень с нуля, а не продвигать имеющиеся посты.Резюмируем безвыездно вышеописанное. В каких случаях вам имеет значение исправлять рекламу в Инстаграме путем Фейсбук?Что выбрать? Зависит от ваших умений и задач. Рекомендуем прочитать статью, она поможет определиться. =)

реклама вконтакте

(Davidraf, 2019.06.18 14:42)

Определите, что и для кого вы пишитеВыводы для работы с контентом: то, чем вы будете закруживать частный профиль.Свободное использование Perl, CGI
<a href=https://ekb.leaplead.ru>заказать разработку сайта</a>
<a href=https://ekb.leaplead.ru/kontekstnaya-reklama.php>настройка рекламы яндекс директ екатеринбург</a>
https://ekb.leaplead.ru/sayt-vizitka-pod-klyuch.php - сайт визитка под ключ

БЕССТРАСТНЫЙ ОБЗВОН: СТРАТЕГИЯ НА ВОЗВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛИЭто разработка европейской компании, и CMS активно набирает популярность. По данным википедии, на PrestaShop создано уже более 300 тысяч интернет магазинов.Оптимальная формула: 1 часть (3 менеджера и 1 РОП) + 2 отдел (3 менеджера и 1 РОП) + … n отдел (3 менеджера и 1 РОП)

Dearpeniceace mbwlj

(Dearpeniceace, 2019.06.18 06:48)

eck <a href=https://casinobonus.us.org/#>three rivers casino</a>

Dearpeniceace ksfmv

(Dearpeniceace, 2019.06.18 02:55)

iji <a href=https://casinobonus.us.org/#>free online casino slots</a>

canada drug pharmacy 424 mg

(Richardsunse, 2019.06.18 01:08)

Howdy! <a href=http://canadianonlinepharmacyllp.com/#best-10-online-pharmacies>legitimate online pharmacies</a> excellent web site.

продвижение сайтов Краснодар skgroups

(RobertPut, 2019.06.18 01:08)

Демографические характеристикиНа этот счет люди могут спорить очень долго. Идея красоты и стиля у всех свое собственное. И складывается для основе личного опыта и переживаний в течение всей жизни. Многие делают флеш сайты и они действительно бесконечно красивые.Отруб № 2. Испытание конкурентовЕще один манера, кто менее эффективен, только совершенно же работает. Если вы посещаете какие-то форумы, входите в какие-то интернет-сообщества или связаны с чем-нибудь подобным, рекламируйте особенный сайт и там. Попросите всех зайти и посмотреть для выше сайт alias что-нибудь подобное. Лично у меня был такой попытка, когда я разместил ссылку для особенный сайт в подписи в одном из форумов, в котором я бывал, ко мне приходил чтобы желание некоторый гость изза каждые два дня их этого форума.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html>раскрутка сайтов портфолио</a>
<a href=https://moskow.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>сайт под ключ</a>
https://moskow.skgroups.ru/ecomerce.html - услуги по разработке интернет магазина

Демографические характеристикиАнонсы постов в главный лентеНа основе этих знаний оформляем профиль и формируем контентный план. Добавляем свои тематики, которых перевелись у конкурентов, подаем под новым соусом старые темы. Отвечаем для вопросы, которые задавали конкурентам. Стараемся сделать больше, лучше, быстрее.мозаика из фото

buy cialis uk 42 mg

(ThomasInisa, 2019.06.17 23:28)

Hi there! <a href=http://cilaisppl.com/#buy-cialis-pills-online>where buy cialis</a> good internet site.

Dearpeniceace ncgzj

(Dearpeniceace, 2019.06.17 23:03)

jle <a href=https://casinobonus.us.org/#>free slots casino games</a>

лицензия тбо купить

(Joshuaplola, 2019.06.17 21:44)

Форма 2-РўРџ Рё расчет платы РёР·Р·Р° негативное воздействиеВ соответствии СЃ требованиями лицензионного законодательства Р РѕСЃСЃРёРё, устройство работ, составляющих лицензируемую деятельный сообразно СЃР±РѕСЂСѓ, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию Рё размещению отходов I-IV классов опасности, допускается лишь около наличие соответствующей государственной лицензии. Отметим, сколько догадка класса опасности отходов ради Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ человека проводится чаще всего Роспотребнадзором для платной РѕСЃРЅРѕРІРµ Рё является дорогостоящей услугой. Лицензирование деятельности РІ области обращения СЃ отходами осуществляется Федеральной службой РїРѕ надзору РІ сфере природопользования (РєСЂРѕРјРµ - Росприроднадзор). Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ возвращением транспортировки отходов РІ перечень лицензируемых РІРёРґРѕРІ деятельности РїРѕРґРї. РќРµ требуется лицензия для обращение СЃ опасными отходами для следующие цель деятельности:<>Ђ¦]
<a href=https://ooo-othod.ru/disposition.html>цена фирмы с лицензией по размещению отходов </a>
<a href=https://ooo-othod.ru/disposition.html>сколько стоит полигон тбо</a>
https://ooo-othod.ru/ - лицензия тбо купить

Сочинение 12. 6 данного Постановления в целях государственного учета обращения ОРВ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, использование, хранение, рекуперацию, исправление, рециркуляцию (рециркулирование) и уничтожение ОРВ для территории Российской Федерации:материалы обсуждений объекта ГЭЭ с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления. Так, в соответствии с данным пунктом ради получения лицензии соискатель лицензии направляет alias представляет в лицензирующий орган заявление, оформленное в соответствии с чч. Паспорта и сертификаты для технологическое оборудование. Примечание!III класс - умеренно опасные отходы;поможем собрать часть документов для подачи в Росприроднадзор;3. С 1 июля 2015 г. Только даже более податливый подход не сможет помочь решить все сложности с переоформлением лицензии, в особенности, нехватку времени. 1 ст. 2. 3 ст. Процедура получения лицензии сложная (причем безапелляционный результат зависит через многих факторов, в т.ч. Приведем образцовый список документов, необходимых чтобы получения экспертного заключения и СЭЗ:

где купить новогодние подарки

(Larrykam, 2019.06.17 20:11)

Sextantio le Grotte della Civita, Италия.jpgНаходится на острове Мафия в Танзании. В таком случае люди, приехавшие на мероприятие сталкиваются со множеством трудностей: где переночевать, где помыться, где зарядить приманка устройства, где отдохнуть. Гостиница Le Pavillon Motel3.Отель Chateaux Dans Les Arbres
<a href=https://играй-город.рф/novogodnie-podarki/delivery/>упаковка для новогодних подарков 2020</a>
<a href=https://играй-город.рф/novogodnie-podarki/dokumenty/>подарочная упаковка на новый год</a>
https://играй-город.рф/novogodnie-podarki/about/ - необычные сладкие подарки

Групповое деление в гостиницеГостиницы чтобы абитуриентовНаходится в Новой Зеландии на Южном острове. Именно поэтому отели стараются привлечь их в качестве клиентов, предлагая хорошие скидки. Сервис дает гарантию лучшей цены и настолько уверен в качестве своих услуг, сколько даже соглашаться вернуть разницу в цене, коли вы найдете такой же гостиница дешевле. Куда поехать, чтобы пощекотать нервыНа пятом месте Отель Scandic Luosto B & b, который расположен в городе Луосто. Необходимо многое предусмотреть предварительно началом семейной поездки: харчи, развлечения, ночлег, быть чем всетаки это должно быть комфортным вроде для ребенка, беспричинно и чтобы взрослых. Его строение является частью много и раньше использовалось монахами. Основное назначение хостела - дать постояльцу возможность переночевать на отдельной кровати в тепле и почти настоящей крышей. В каждом мини-отеле лопать номера с кухонным модулем, имеется мелкая бытовая техника (чайник, микроволновая печь, фен), гладильные принадлежности, кондиционер. Отель Manali Tree Lodgings CottagesСей гостиница расположен на берегу реки Луары. В базе имеются эксклюзивные совет отелей, которые не встретишь на других сайтах. Гостиница Treehouse Heart, Иссакуа.jpeg

ЛипЛид

(Williambib, 2019.06.17 18:57)

Анонсы постов в главный ленте. Верно, это может быть раздражающим, ведь вы в какой-то мере вынуждаете пользователя два раза посмотреть один и тот же контент. Однако! Если вы не злоупотребляете анонсами, в них не довольно шиш отталкивающего. В общем, не дублируем в сторис круг особенный пост, а кидаем туда только что-то «горяченькое». Предположим, у вас появилась новая выбор или стартовала распродажа. Сообщив об этом подписчикам в ленте, не будет лишним акцентировать на этом уважение и в сторис.Коль вы решили продвигать принадлежащий бизнес-аккаунт в Инстаграме сквозь таргетированную рекламу – браво, это хорошее решение. Однако будьте готовы к тому, что стоит она недешево. Адекватно оценивайте приманка финансовые возможности и помните – в случае таргетированной рекламы игра стоит свеч.Что поступать, если я хочу настроить рекламу в ФБ?
<a href=https://voronezh.leaplead.ru/seo-prodvizheniye-saytov.php>продвижение и раскрутка сайта</a>
<a href=https://voronezh.leaplead.ru/razrabotka-internet-magazina.php>разработка интернет магазина</a>
https://voronezh.leaplead.ru/zakazat-landing-page.php - заказать landing page

причина статистики по контингент постов по типу контента и вовлеченность сообразно типу контентатруд с возражениями сообразно телефонуВоеже избежать этого, необходимо для начала самому определиться, а который, собственно, чтобы сайта нуждаться, о чем следует узнать перед покупки хостинга.

Интернет Магазин автозапчастей 990550197

(Sashatyf, 2019.06.17 17:55)

Доброго времени суток дамы и господа!
Меня зовут Саша

Я еще не вовсем разобрался, а меня уже спрашивают. <a href="https://vk.com/internet_avto_magazin" >https://vk.com/internet_avto_magazin</a>

Автозапчасти. Интернет Авто Магазин
<a href=https://vk.com/internet_avto_magazin>https://vk.com/internet_avto_magazin</a>


От всей души Вам всех благ!

561033826

купить landing page

(JamesUsese, 2019.06.17 17:44)

Вроде настроить рекламу в ФБ?Признаться честный, о суперхите «Это Тантум Верде Форте, атакует он микробов в горле» я узнала из репостов в ВКонтакте. С продвижением контента социальные козни, наравне завсегда, помогли. Благородный виральный охват и блаженный хайп производитель спрея обеспечил себе благодаря популярной (о-о-очень популярной) личности, заедающему мотиву и в целом капелька комичному дуэту. Звезды сошлись так, который две параллели – «Тантум» и Тимати – пересеклись. И такое паранормальное явление зрителю зашло.В этой статье мне желание хотелось рассказать вам малость о способах раскрутки сайтов и их эффективности. Ведь известно миллион разных способов и существует также много специальных служб ради этого, только это не завсегда эффективно. Вообще, позволительно придумать много разных способов раскрутки, я постараюсь рассказать вам о тех, которые известны мне. Итак, начну с того, сколько если у вас столовать деньги на развитие своего проекта, то размещайте рекламу своего ресурса. Однако это не следовательно, сколько, разместив рекламу вы раскрутите особенный сайт. Все не так просто ровно кажется для первый взгляд. Во-первых, надо выбрать сайт, что подошел бы вашей рекламе. Реклама где-попало не принесет никакой выгоды. Выберите сайт с то же сиречь похожей тематикой на ваш ресурс.
<a href=https://volgograd.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php>раскрутка instagram</a>
<a href=https://volgograd.leaplead.ru/smm-prodvizheniye.php>реклама вконтакте</a>
https://volgograd.leaplead.ru/seo-prodvizheniye-saytov.php - seo оптимизация сайта

Пригодится в книга случае, коли захотите поделиться фото-отзывом вашего клиента. Например, вы устроили соперничество из разряда «сделайте фото с нашим товаром и напишите лозунг, отметьте выше профиль на фотографии и предпочтительный снимок довольно обладателем «тут какой-нибудь холодный приз». Потом таким фото позволительно поделиться у себя в профиле с помощью этого репост-приложения. Беспричинно сколько берите для заметку.Испытание конкурентов, которых вы знаете в лицо. Здесь работаем с теми компаниями, которые реально ваши конкуренты, и вы это действительно знаете. Ваша первоочередная урок – встречать их профили в Instagram.Разве вы владелец группы в социальной путы ВКонтакте, обратите уважение на разновидность «Продвижение сообществ». В объявлении будет указано слово сообщества, количество подписчиков и кнопка, нажав для которую пользователь вступит в группу.

комплексное продвижение бизнеса в интернете

(ColinAnack, 2019.06.17 16:28)

рассуждать для позитивном языке;450?000 * 100 / 15 = 3?000?000 руб.Сообразно сравнению с предыдущими примерами, кампания, несомненно, словила меньше хайпа, однако всегда же рекламное портрет сумело добиться хорошего вирального охвата благодаря репостам. Сработал ситуативный маркетинг. Не знаете, сколько это? Эта сочинение объяснит.
<a href=https://ufa.leaplead.ru/contacts.php>LeapLead</a>
<a href=https://ufa.leaplead.ru>создание сайтов в уфе</a>
https://ufa.leaplead.ru/kontekstnaya-reklama.php - настройка рекламы яндекс директ уфа

a) Покупаем область почти сайт, либо регистрируем сайт на бесплатном сервере. Эта действие довольно-таки проста и подробную информацию дозволительно прочитать для выбранном сервере.Уничтожение возраженийАналогичным образом позволительно собрать целевые аудитории в зависимости от того, который они смотрели для сайте, и создать рекламное анонс ради каждой группы. Целевое объявление на группу ретаргетинга позволительно создать, когда число участников достигнет 100 лицо, т.е. затем установки пикселя отслеживания придется подождать некоторое время.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

Következő »